Uit het leven van een contentspecialist: Klinkende Taal

door | 18 februari, 2021

Klinkende taal taalniveaus meten

Eerder schreef ik al over teksten op taalniveau B1. Organisaties die daarom vragen willen graag teksten die de meeste mensen in Nederland zonder moeite kunnen lezen en begrijpen. Voor Klinkende Taal schreef ik vorig jaar een tekst waarin nog veel meer informatie staat over de verschillende taalniveaus, A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Klinkende taal

Klinkende Taal is een softwaretool voor organisaties die hun communicatie willen verbeteren. De tool helpt je begrijpelijke en goed geschreven teksten te maken. Dit door bijvoorbeeld te kijken welke woorden je gebruikt, hoe je zinsopbouw is en hoe lang je zinnen en alinea’s zijn. Op basis daarvan geeft het programma aan voor welk taalniveau je tekst geschikt is. En het geeft in je tekst aan welke veranderingen je kunt aanbrengen om deze voor mensen begrijpelijk te maken.

Content marketing advies

Klinkende Taal is beschikbaar als plugin voor Word en Outlook en als webversie. Het is een product van GridLine en Loo van Eck. Als adviseur content marketing geef ik Loo van Eck sinds vorig jaar advies hoe de online zichtbaarheid te verbeteren. Het gaat dan onder andere om analyses van de prestaties van de huidige content, adviezen voor SEO-optimalisaties van de huidige content en advies over nieuwe content.