5 artikelen over de Omgevingswet

By | 26 mei, 2017

In 2019 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Althans, dat is de verwachting op dit moment. De wet gaat veel veranderen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Het moet bijvoorbeeld voor ons als burgers en bedrijven gemakkelijker worden om initiatieven te starten, omdat we straks alles bij één loket kunnen regelen.


De Omgevingswet in vijf artikelen

Voor Quarant schreef ik een aantal artikelen over de impact van de Omgevingswet en de weg die gemeenten en omgevingsdiensten moeten doorlopen naar de invoering ervan. Hieronder licht ik vijf van die artikelen eruit.

Voorbereiden op de Omgevingswet? Begin met achterstallig onderhoud!

Voor gemeenten is het niet zo gemakkelijk te overzien wat er in de organisatie allemaal verandert met de Omgevingswet. Daarom heeft Quarant Het Digitale Spoorboekje Omgevingswet gemaakt. Met dit spoorboekje wordt voor gemeenten de impact van de wet duidelijk. En verder biedt het spoorboekje praktische ondersteuning bij de implementatie.

Het effect van de Omgevingswet op omgevingsdiensten

Ook omgevingsdiensten krijgen met de Omgevingswet te maken. Ze moeten bijvoorbeeld net als gemeenten intensiever met hun partners in de keten gaan samenwerken. Dit vraagt om een cultuur waarin medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. De eerste stappen in die richting kunnen omgevingsdiensten vandaag al zetten.

Financiering Omgevingswet: kijk over de schutting

De komst van de Omgevingswet heeft ook financiële consequenties voor gemeenten. Kort samengevat: minder leges, meer toezicht. En ook de implementatie kost geld. Door over de schutting van eigen afdelingen heen te kijken, kunnen gemeenten die lagere inkomsten en hogere uitgaven voor een deel weer opvangen.

STOP is gestart: Op weg naar Standaarden voor Omgevingsdocumenten

Het is een nogal technisch verhaal, maar de ideeën achter de Omgevingswet kunnen alleen werkelijkheid worden als gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen informatie met elkaar delen. Daarom zijn er standaarden nodig voor het opstellen, uitwisselen en beschikbaar stellen van die informatie.

Digitaal Stelsel Omgevingswet uitgewerkt

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat welke informatie en mogelijkheden burgers en bedrijven straks volgens het één-loketprincipe mogen verwachten. Inmiddels is bekend gemaakt welke zaken in dit DSO worden opgenomen. Waarmee meteen ook duidelijk is geworden welke zaken opvallend genoeg (nog) niet in het DSO zijn opgenomen.